serpent.pl


Fundacja Muzyka Kresów

wydawnictwa Fundacji
(prezentacje w sklepie serpent.pl):


Pieśni Polskie - Pieśni Wielkopostne
(2003 - pliki mp3; cd wyprzedane)


Pieśni Polskie - Kołysanki
(2002 - pliki mp3; cd wyprzedane)


Pieśni Polskie
(2001 - pliki mp3; cd wyprzedane)

Fundacja "Muzyka Kresów" powstała w 1991 roku z inicjatywy uczonych i twórców Lublina. Głównym celem Fundacji jest prezentacja i badanie kultur tradycyjnych, a w szczególności muzyki tradycyjnej Europy Środkowo-Wschodniej. Działania Fundacji mają jednoczyć środowiska intelektualne w pracy nad odtworzeniem tożsamości narodowej i kulturowej narodów i grup etnicznych tej części Europy. Służyć temu mają organizowane przez Fundację konferencje, seminaria, koncerty, ekspedycje naukowe i programy edukacyjne. Priorytetowo traktowane są działania edukacyjne, adresowane przede wszystkim do dzieci, młodzieży i studentów.

Międzynarodowa Szkoła Muzyki Tradycyjnej powołana została przy Fundacji w 1998 r. Jej celem jest zainteresowanie młodego pokolenia polską muzyką tradycyjną. Zajęcia prowadzone są w ośrodkach akademickich i środowiskach kulturowych w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Toruniu, Olsztynie, Białymstoku i Lublinie.

Działający przy Szkole Zespół powstał wiosną 2000 roku i prowadzony jest przez jej założycieli: Jana Bernada i Monikę Mamińską. Głównym celem Zespołu jest ocalenie i twórcza kontynuacja polskich pieśni tradycyjnych. Zespół ma w repertuarze pieśni obrzędowe i liryczne Lubelszczyzny, Mazowsza, Białostocczyzny i Kurpiów, rekonstruuje archaiczne techniki śpiewu poszczególnych regionów, bierze udział w badaniach terenowych. Szczególną uwagę poświęca pieśniom obrzędowym: weselnym, żniwnym, kolędom zimowym i wiosennym (konopielki) jako najstarszym świadectwom polskiej kultury muzycznej.

Członkami Zespołu kieruje silne przekonanie, że pieśń tradycyjna jest dziełem, tak jak inne dzieła sztuki, a praca nad pieśnią jest procesem twórczym.

Więcej w prezentacji płyt, wydawanych przez Fundację Muzyka Kresów (linki obok).

Fundacja organizuje także m.in. Międzynarodowy Festiwal "Najstarsze Pieśni Europy" (zob. program edycji z 2003 , 2004, 2005, 2007 i 2008 r.) oraz Międzynarodową Letnią Szkołę Muzyki Tradycyjnej (zob. program edycji z 2004, 2006, 2007, 2008 i 2009r.).

zob. także na stronie "Inny teatr" artykuły:
- "Weselna 'Muzyka Kresów'" ("Dialog", 1993)
- "Ocalanie pieśni" ("Didaskalia", 1998)


kontakt:
Fundacja "Muzyka Kresów"
20-113 Lublin, ul. Jezuicka 4/5
tel/fax (0-81) 53-261-35, 0 609 609 912
e-mail: muzykakresow@wp.pl